Czekamy na twojego pupila !
BLOG
Oferta
Szkolenia

Kurs hematologiczny dla średniozaawansowanych i zaawansowanych.
Prowadzący: lek. wet. Maja Ingarden

Liczba uczestników: 4-8
Koszt uczestnictwa: 790,-

Dla kursantów możliwość nabycia w promocyjnej cenie 50 PLN Multimedialnego Atlasu Hematologicznego

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>
Szczegółowy program kursu:

Piątek

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie kursu, powitanie uczestników
10:15 – 10:45 Wskazania do badań morfologicznych krwi
10:45 – 12:00 Wiadomości ogólne c.d.Układ czerwonokrwinkowy: morfologia młodych komórek szeregu czerwonokrwinkowego, nieprawidłowości w morfologii erytrocytów, wtręty wewnątrzerytrocytarne, niedokrwistości.
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:30 Zajęcia praktyczne: Przygotowanie preparatów krwi, ocena układu czerwonokrwinkowego. Prezentacja obsługi aparatu Laser-cyte, ocena wyników.
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 16:00 Retikulocyty: wskazania do badania, różnice gatunkowe.
16:00 – 16:30 Zaburzenia w obrębie układu płytkotwórczego: małopłytkowość, trombocytoza, trombocytopatia.
16:30 – 16:45 Przerwa kawowa
16:45 – 18:00 Zajęcia praktyczne: ocena preparatów

Sobota

09:00 – 10:00 Układ białokrwinkowy: zmiany ilościowe w obrębie krwinek białych, nieprawidłowości morfologii leukocytów, wtręty komórkowe
10:00 – 11:30 Interpretacja obrazu czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego w pytaniach.
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:30 Zajęcia praktyczne: ocena krwi patologicznej (preparaty z archiwum PW THERIOS)
14:30 – 15:30 Przerwa obiadowa
15:30 – 16:45 Analiza przypadków klinicznych: prezentacja
16:45 – 17:00 Zakończenie kursu

therios_myslenice
+48 695 937 228
therios@therios.eu

Realizacja: