fbpx
Czekamy na twojego pupila !
BLOG

Wskazania

Elektrochemioterapia jest metodą stosowaną do leczenia łatwo dostępnych nowotworów, jak czerniak, włókniakomięsak, guz komórek tucznych (mastocytoma), gruczolakoraka i guzów okołoodbytowych. Wprowadzenie tej metody leczenia zwiększa skuteczność postępowania w leczeniu onkologicznym porównywany często do skuteczności radioterapii.

Zalety metody:

  • Miejscowe podanie cytostatyku, przez co ograniczone są działania uboczne poszczególnych leków,
  • Znaczne ograniczenie rozrostu lub wręcz wycofanie się guzów,
  • Skuteczność w leczeniu nowotworów słabo reagujących na chemioterapię,
  • W wielu przypadkach większa skuteczność niż chemioterapii przy mniejszych skutkach ubocznych stosowanych leków.

 

elektrochemioterapia

Wady:

  • nie nadaje się do leczenia chłoniaków, nowotworów rozsianych oraz nowotworów kości,
  • mniejsza skuteczność przy nowotworach nie reagujących na bleomycynę i cisplatynę,
  • Przy zapaleniu oskrzeli i płuc przeciwwskazana jest bleomycyna.

Zasada działania

Guz ostrzykuje się lekiem cytostatycznym, a następnie poddaje się działaniu impulsów elektrycznych. Dochodzi do zjawiska tzw. elektroporacji, tj. otwarcia się por błony komórkowej i wniknięcia leku do komórek nowotworowych, co prowadzi do ich obumarcia.

elektrochemioterapia

Wskazania

Elektrochemioterapię stosuje się najczęściej przy guzach łatwo dostępnych, w szczególności przy czerniakach, włókniakomięsakach, rakach, guzach komórek tucznych (mastocytoma) oraz sarkoidach. Leczenie to może być zastosowane w różnych celach. Przede wszystkim jako leczenie pierwotne, guzy do 5 cm, lub jako walka z ewentualnymi przerzutami po chirurgicznym usunięciu zmiany (terapia śródoperacyjna). Zasadne jest również stosowanie  go jako terapii paliatywnej, tj. ograniczającej rozwój nowotworu przy braku technicznych możliwości usunięcia zmiany.

 

therios_myslenice
+48 695 937 228
therios@therios.eu

Realizacja: