fbpx
Czekamy na twojego pupila !
BLOG

Badanie krzywej cukrowej jest jednym ze sposobów monitorowania psów i kotów chorych na cukrzycę. Krzywa cukrowa jest graficznym wykresem poziomów glukozy we krwi. Badanie wykonuje się w ciągu 12-24 godzin, pobierając krew co 2 godziny. Krew najlepiej pobierać w warunkach domowych, przy użyciu przenośnego glukometru, ewentualnie w warunkach lecznicowych.

Informacje, które daje lekarzowi weterynarii krzywa cukrowa:

 • ocena doboru dawki insuliny, czyli czy dawka insuliny jest odpowiednia?
 • określenie czasu działania leku, czyli jak często podawać insulinę?
 • dobranie najlepszego schematu żywienia chorego na cukrzycę psa

Kiedy wykonuje się krzywą cukrową?

 • 7 dni po wprowadzeniu leczenia insuliną i następnie co 7 dni aż do ustabilizowania poziomu glukozy
 • 7 dni po każdej zmianie dawki lub częstotliwości podawania insuliny
 • w przypadku nawrotu objawów klinicznych lub objawów hipoglikemii
 • co 3-6 miesięcy – przy rutynowych badaniach kontrolnych psa/kota chorego na cukrzycę

Technika badania:

 1. Pobrać krew – w warunkach domowych krew można pobrać z założonego dzień wcześniej w lecznicy wenflonu, z małżowiny usznej lub z opuszki.
 2. Jedną kroplę krwi umieścić w wyznaczonym na pasku miejscu.
 3. Odczytać wynik i zaznaczyć na wykresie.

Optymalne stężenie glukozy we krwi – 100-200 mg/dl.
UWAGA! W czasie badania krzywej cukrowej należy karmić psa tak jak zwykle – o tych samych porach i tą samą karmą.

 • nieznaczne różnice w podawanych dawkach insuliny
 • błędy aparatu (podręczny glukometr nie podaje bardzo dokładnych wyników)
 • stres – gdy I oznaczenie najniższe, a kolejne stopniowo wzrastają
 • inne, bezobjawowo występujące choroby
 • cykliczna dzienna zmienność stężenia glukozy
 • niechęć do jedzenia (zwłaszcza gdy krzywa oznaczana jest w lecznicy) – może prowadzić do obniżenia pomiaru (pozorne przedawkowanie insuliny). Lepiej w takiej sytuacji pobierać krew w domu.

W związku z tym przy ustalaniu wyższej lub niższej dawki insuliny należy wziąć pod uwagę historię choroby, badanie kliniczne oraz opinię właściciela o samopoczuciu psa lub kota.

therios_myslenice
+48 695 937 228
therios@therios.eu

Realizacja: